A könyvről

A könyv borítója
Tartalomjegyzék
Csodálatos világ
Növények
A könyv borítója
A könyv borítója
Tartalomjegyzék
Tartalomjegyzék
Csodálatos világ
Csodálatos világ
Növények
Növények
previous arrow
next arrow

Szakembereknek

 • A könyv jól alkalmazható az 5-7 éves gyermekek logopédiai és komplex fejlesztőpedagógiai terápiájában egyaránt.
 • A feladatok egyaránt segítik a nyelvi kifejezést és a beszédmegértést.
 • Témakörökben rendeződik ismeretanyaga.
 • Egyéni és csoportos fejlesztésben is használható.
 • A könyv feladatai és témakörei fokozatosan nehezednek.
 • A kiadvány segítheti a terápiás folyamat strukturálását, a terápia céljainak, feladatainak, egyéni szükségletekhez való megtervezését.

Logopédusoknak

 • A kiadvány célja az expresszív és receptív nyelvi területek komplex fejlesztése.
 • A könyv bal oldali lapjain található feladatok az egyes nyelvi szintek fejlesztését célozzák meg. A felső sorban a főnevek, igék, melléknevek aktív szókincsbe való beépítése zajlik (lexikai szint), míg az asszociációs gyakorlatok átvezetnek a szavak értésétől (szemantikai szint), felsorolásától a mondatok szerkesztéséig, megfogalmazásáig (szintaktikai-grammatika szint). Az érvelés és a folyamatok leírása már a mondatalkotást és a beszédhelyzethez, beszédpartnerhez való alkalmazkodást (pragmatikai szint) segítik.
 • A könyv jobb oldalán található feladatok elsősorban a beszédértés működését támogatják. A tizenegy különböző feladattípus kitér a fent említett nyelvi szintek mindegyikének fejlesztésére.

Fejlesztőpedagógusoknak

 • A kiadvány anyaga felhasználható egyéb kognitív területek fejlesztéséhez is (emlékezet, figyelem, gondolkodás).
 • A könyv feldolgozása tovább színesíthető a témákhoz kapcsolódó szemléltetőeszközökkel, tárgyakkal, játékokkal.
 • Motiváló ereje az önismeretre, az énképre, a személyiség kiteljesedésére is hathat.

Szülőknek

A technika fejlődésével a családok élete, a gyermeknevelés körülményei átalakultak. A gyermekek szabadidejük jelentős részét számítógép vagy tv előtt töltik el. A családok életében a beszélgetésekre sokszor alig marad idő, ezáltal a gyerekek kommunikációs képességei kevésbé fejlődnek.

Kiadványunk lehetőséget nyújt arra, hogy a gyermekek játékos beszélgetéseken keresztül ismerkedjenek meg az őket körülvevő világgal, megtanulják gondolataikat, érzéseiket megfogalmazni, kifejezni. Így olyan jártasságot szerezhetnek a kommunikációban, mely biztos alapot nyújthat sikeres iskolakezdéshez a társas kapcsolatok harmonikus kialakításához.

 • Könyvünket olyan szülőknek ajánljuk, akik óvodás korú gyermekükkel szívesen beszélgetnek és játszanak nyelvi játékokat.
 • A könyv ismeretanyagát témakörökbe rendeztük.

A szerzők

photo2

Varga Katalin és Alkonyi Mónika

Édesanyaként és óvodában dolgozó logopédusként egyaránt tapasztaljuk, hogy a gyermekeinknek gyakran problémát okoz gondolataik megfogalmazása és a beszéd megértése. Az iskolába készülő gyermekekkel végzett munka során nagy hiányát éreztük egy olyan komplex szemléletű segédanyagnak, mely egyaránt segítséget jelent a nyelvi kifejezés, és az értés fejlesztéséhez. Ezért született meg bennünk a gondolat, hogy olyan játékos gyakorlóanyagot állítsunk össze, mely szakemberek és szülők számára is jól használható.

Aprólékos, körültekintő munkával válogattuk össze a kiadvány színes képeit és feladatait, hogy azok minél hatékonyabban támogassák a nyelvi képességeket, izgalmasabbá és örömtelibbé tegyék gyermekeink számára a nyelv elsajátítását!

Ajánlások

Fehérné Kovács Zsuzsanna

Lektor, c. egyetemi docens, a Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület elnöke

Logopédus szakemberként, szülőként, nagyszülőként egyaránt ajánlom ezt a „beszélgetős” könyvet mindazoknak, akik tudatosan, de mégis játékos formában szeretnék támogatni iskolába lépő tanítványaik, gyermekük, unokájuk beszéd- és nyelvi készségének, társas kapcsolataiknak fejlődését. Tudjuk, a jó nyelvi készség, a beszédhelyzetekhez alkalmazkodni képes kommunikáció az egyén sikerének egyik záloga. Ez a könyv, és ön – logopédus, fejlesztőpedagógus, szülő, nagyszülő – segíthet ennek elérésében. A módszeresen felépített nyelvi és beszédgyakorlatok izgalmas, vidám, gondolkodtató, játékos feladatokon, kommunikációs helyzeteken keresztül, szinte észrevétlenül vezetnek el a gyermekek nyelvi képességeinek kiteljesedéséhez. Mindeközben erősödhet énképük a hatásosabb kommunikációjuknak, beszédkészségük „varázslatos” erejének köszönhetően, amit aztán a tágabb környezetre, kortársaikra is egyre sikeresebben terjeszthetnek ki.

Ványi Ágnes

PMPSZ, Budakeszi Tagintézmény - logopédiai igazgatóhelyettes, Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége - főtitkár

Az Értem és mondom című könyv analógiás szerkesztettségű fejezetek létrehozásával az 5-7 éves korosztály napi életvezetési rutinjához ill. érdeklődéséhez szabott témakörök szisztematikus végiggondolásával egy biztonságos keretet nyújthat az alkalmazó pedagógusoknak. Az összeállított lapok egy-egy témát körüljárva számos nyelvfejlesztési lehetőséget biztosítanak a használóknak, nem mellékesen a kreatív alkalmazás számára is jelentős teret hagyva. A könyv feladatai ajánlások, melyeket a terápia során a kollégák - a folyamat diagnosztika eredményeinek tükrében - sokrétűen: hozzátéve, kibővítve, esetleg redukálva, az adott terápiás csoport aktuális többlet pedagógiai igényeinek megfelelően tárhatnak a gyermekek elé. Az anyag bemutatott formájában unikális a segítőpedagógiai eszközök palettáján, használhatósága nem kérdőjelezhető meg.

Rendelés

Az Értem és mondom c. könyv az alábbi helyeken vásárolható meg:

Személyesen

Betűbazár Fejlesztő Könyvek és Játékok Boltja - 1098 Budapest, Dési Huber u. 7.

Fantazmagória Gyerekkönyvesbolt és foglalkoztató kuckó - 2040 Budaörs, Szabadság út 61.

Fusselvéle Játékbolt - 2040 Budaörs, Károly király u. 40.

Tudás Könyvkuckó - 2030 Érd, Budai út 20.

Online rendelés

Betűbazár Fejlesztő Könyvek és Játékok Boltja

Krasznár és Fiai Könyvesbolt

E-mail-en

Varga Katalin: kozsoke@icloud.com

Alkonyi Mónika: alkonyim@raschek.hu